onsdag 6 juni 2018

Review: Tankeläsaren

Tankeläsaren Tankeläsaren by Kristin Cashore
My rating: 3 of 5 stars

Jag läste Graceling när den publicerades på engelska. Jag var då inte imponerad men gav den inte heller min fulla uppmärkasamhet. Boken förtjänade en ny chans och denna gång valde jag ljudboken. Efter några timmars lyssnande så är jag beredd att höja betyget ett steg och att jag troligen kommer lyssna på del 2 i trilogi.

Graceling är en bok som gör sig bäst på originalspråket. Uppläsaren gör en tapprt försök att gestalta karaktärerna på olika sätt för att läsaren ska hålla isär dem, men det hela blir monomt och inspirerar inte till mycket engagemang. En faktor som kan spela in är som tidigare nämnt översättningen.

View all my reviews

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar