tisdag 16 maj 2017

Review: Norse Mythology

Norse Mythology Norse Mythology by Neil Gaiman
My rating: 5 of 5 stars

Jag brukar känna mixade känslor för Gaimans böcker. Jag älskade Caroline men hade svårt för Neverwhere. Norse mythology lever upp till alla mina förväntningar och mitt intresse för nordisk mytologi och isländska namn får både en gedigen repetition och ny kunskap lagras i minnesbanken.

Gaiman utgår mycket från Snorres verk för att återberättta historier från den nordiska mytologin. Varje karaktär ges utrymme att visa upp sin personlighet och läsaren får möta en annan bild av Thor än den som Marvel framställer. En mycket bra bok att använda när man arbetar med mytologier i skolan.

View all my reviews

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar