onsdag 30 september 2009

Helena Henschen, Hon älskade

Berättelsen kretsar kring Signe och hennes uppväxt och liv. Signe föds i 1880-talets Sverige. Hon går som tonåring i Ellen Keys fotspår och har stor dyrkan av de revolutionära tänkarna under början av 1900-talet t.ex. August Strindberg, Ameli Possse eller Tolstoj med sin bok Anna Karenina.
Signe lyssnar till Ellen Keys föreläsningar om att kärleken och äktenskapet ska vara fritt, alla ska ha rätt att hitta och välja sin kärlek. En revolutionerande tanke vid denna era, även om det är nu som kvinnorörelsen växer fram. Signe färdas genom sekelskiftetet och möter många storheter. Hennes make är läkare och blir kallad till Lenins dödsbädd, Signe följer med och möter despoten och ledaren för Sovjetunionen. Signe gör en ingående beskrivning av hur förfärligt naturen och städerna ser ut efter första världskriget. Vilda barn styr i städerna, privat ägande har avskaffats och alla ska leva i kollektiv där inget ägande får förekomma.

Signes detaljrika skilldringar av Sverige är fashinerande och skrämmande. Kvinnor försöker framkalla ambort genom att skrapa svavel från tändstickor för att sedan då av förgiftning.
I skuggan av förintelsen glöms den rasforskning som ägde rum före och under andra världskriget i Sverige. Där huvudets storlek och ögonens färg avgjorde ras och klass. Här forskades det inte enbart på judar och romer. Mentalt sjuka patienter, funktionshindrade avrättas medan andra tvångsteriliserades. Signes flykt från Norge till Sverige efter Tysklans ockupation beskrivs ingående. Framförallt skrämmande är detalrika händelser som att Signe vid ankomsten besputades med DDT i underlivet för avlusning.

Betyg: 6

Spänning: 4
Humor: 3
Romantik: 4
Lärorik: 9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar