lördag 14 april 2012

Maja Hagerman - Försvunnen världBoken är en sammanfattad rapport och analys av de fynd arkeologer har gjort under det största utgrävningsprojektet i Sveriges historia, den nya dragningen av E4:an norr om Uppsala. Hagerman visar i sin bok upp en helt nya värld för så väl den inbitna forskaren som nyfikna. Boken är mycket personligt skriven vilket underlättar och inspirerar till fortsatt läsande. Författaren bygger upp en historia från havet, upp på land och avslutad vid byarna. 

Det här har varit en mycket inspirerande bok att läsa framförallt för mig som undervisar i ämnet på gymnasienivå. Pennan har gått varm när jag skrivit ner intressant och lärorik fakta som jag kommer använda mig av i undervisningen. Maja Hagerman beskriver en värld som inte har ett skriftspråk vilket gör att de källor som analyseras är arkeologiska kvarlevor från en svunnen tid. Maja gör egna, intressanta analyser för att fylla i de tomrum som skapas i saknaden av skrift.  Hennes sätt att resonera känns trovärdig och inspirerande. Jag kommer ta med mig många tankegångar till min undervisning och det ska bli intressant att se hur eleverna analyserar i jämförelse med Maja. Självklart är delar av hennes tankar mycket spekulativa vilket också skapar rum för debatt i klassrummet. 

Språket är försåtligt vilket gör att den passar för lekman såväl som intresserade. Boken är kompakt men uppdelningen med bilder och kapitel underlättar. Hagerman ger en nyanserad bild på en tid i historien som brukar vara rotad i vad som är angivit i historieböckerna sedan årtionden tillbaka. Hon får mig upptäcka hur viktigt att belysa den del av historien som inte har skriftliga källor. Hon skapar forum för analyser och tankar kring hur det kunde ha varit att leva förr.  Jag hade aldrig tråkigt när jag läste den här boken.
För mer inspirerande läsning kring boken klicka här. 

Betyg: 8

Förlag: Norstedts
Sidor: 442
Utgiven: 2011
Författarland: Sverige
Övrigt: Hagerman har tidigare utgivet Spåren av kungens män som jag för tillfället lyssnar på.
Genre: facklitteratur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar