torsdag 30 november 2017

Review: Nödrop: När krisen kommer

Nödrop: När krisen kommer Nödrop: När krisen kommer by Lottie Knutson
My rating: 4 of 5 stars

Den här boken gav flera nya kunskaper och en hel del självinsikt. Lottie Knutson känner nog många igen som talesperson för Fritidsresor under tsunamin. I den här boken berättar hon om sina erfarenheter kring kriser. Hon lyfter mycket kring tsunamin framförallt UD’s oförmåga att reagera och också försöken att få en intervju med Laila Freivalds. Jag tar med mig mycket t.ex. att personer som multitaskar ofta är enormt dåliga på krishantering, vikten av att öva krishantering i sitt yrke och en hel annat. Andra kriser som tas upp är t.ex. Libyen, Göteborgsbranden och nedläggningarna i Ericsson. Den saknade stjärnan beror på att boken är för kort, jag vill ha mer.

View all my reviews

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar