torsdag 11 mars 2010

Antony Beevor - Stalingrad

Uppläsare: Kenneth Milldoff
Antony Beevers Stalingrad är en utförlig skildring av slaget i den ryska staden som varade mellan 1942-1943. Beevers grundläggande arbete genom intervjuer och arkivstudier är beundransvärd. Den ingående skildringen av livet i Stalingrad, skildrat ur både tyskars och ryssars ögon tar bort vem som klassas som ”god” och vem som klassas som ”ond” ty i Stalingrad är de alla förlorare. Det berör när soldraternas livsskildringar tas upp genom brev hem till familjen eller deras egna dagboksanteckningar.

Att lyssna på hela boken är tungt, fascinerande och intressant, men mycket tungt. Tungt i den mening att det är lätt att förlora tankarna då militära termer, slag, årtal och namn är omfattande. Stalingrad ska lyssnas i bilen eller i sängen. Allt för att öka fokuseringen. Ett ytterligare tips är också att se en dokumentärfilm eller en serie om slaget i Stalingrad t.ex. Världens undergång. Detta ger en mer visuell bild och stärker intresset att lyssna på boken eftersom en är mer omfattande än en dokumentärfilm någonsin kan vara. Beever är, enligt mig, en av de bästa att skildra stora krigsslag från andra världskriget.

Betyg: 6

Lärdom: 10
Spänning: 2
Humor: 0
Kärlek:0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar